หน้าหลัก » Phone & Tablet » Android » วิธีดูใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตของ KTC ผ่านแอป KTC Mobile

วิธีดูใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตของ KTC ผ่านแอป KTC Mobile

ท่านสามารถดูใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายของบัตรเครดิต KTC และย้อนหลัง 6 เดือน ผ่านแอป KTC Mobile ได้ดังนี้

1.เปิดแอป KTC Mobile และทำการล็อกอินให้เรียบร้อย

วิธีดูใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตของ KTC ผ่านแอป KTC Mobile

2.เลือก บัตรเครดิต ที่ต้องการดูใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย

วิธีดูใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตของ KTC ผ่านแอป KTC Mobile

3.กดที่รูปบัตรเครดิตอีกครั้ง

วิธีดูใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตของ KTC ผ่านแอป KTC Mobile

4.เลือกแถบ รายการใช้จ่าย และกดที่ปุ่ม ดูใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย

วิธีดูใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตของ KTC ผ่านแอป KTC Mobile

5.เลือกเดือนที่ต้องการดู โดยกดปุ่ม VIEW ของเดือนนั้น (ดูได้ย้อนหลัง 6 เดือน)

วิธีดูใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตของ KTC ผ่านแอป KTC Mobile

6.จากนั้นจะแสดงรายละเอียดของใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย

วิธีดูใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตของ KTC ผ่านแอป KTC Mobile