หน้าหลัก » Phone & Tablet » Android » วิธีตรวจสอบรายการผ่อนบัตรเครดิตของ Citibank ผ่านแอป Citibank TH

วิธีตรวจสอบรายการผ่อนบัตรเครดิตของ Citibank ผ่านแอป Citibank TH

วิธีในการดูงวดหรือแบ่งชำระเงินรายการผ่อนในแต่ละเดือนของบัตรเครดิต Citibank ผ่านแอป Citibank TH สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

1.เปิดแอป Citibank TH และทำการล็อกอินให้เรียบร้อย

วิธีตรวจสอบรายการผ่อนบัตรเครดิตของ Citibank ผ่านแอป Citibank TH

2.เลือกไอคอน การตั้งค่า

วิธีตรวจสอบรายการผ่อนบัตรเครดิตของ Citibank ผ่านแอป Citibank TH

3.เลือกเมนู บริการด้านการบริหารเครดิต

วิธีตรวจสอบรายการผ่อนบัตรเครดิตของ Citibank ผ่านแอป Citibank TH

4.เลือกเมนู ตรวจสอบรายการแบ่งชำระรายเดือน

วิธีตรวจสอบรายการผ่อนบัตรเครดิตของ Citibank ผ่านแอป Citibank TH

5.เลือกบัตรเครดิตและรายการที่ต้องการจะดูรายละเอียด หากต้องการดูแบบละเอียดของแต่ละงวดให้กดที่ เรียกดูเพื่อสั่งพิมพ์

วิธีตรวจสอบรายการผ่อนบัตรเครดิตของ Citibank ผ่านแอป Citibank TH

6.เมื่อกด เรียกดูเพื่อสั่งพิมพ์ จะแสดงหน้าตารางการแบ่งชำระ โดยจะมีรายละเอียดของค่างวดต่อเดือนในเดือนแรก ค่างวดต่อเดือนในงวดถัดไป รวมทั้งแสดงตารางงวดที่ ยอดเงินต้น และดอกเบี้ย

วิธีตรวจสอบรายการผ่อนบัตรเครดิตของ Citibank ผ่านแอป Citibank TH